Loading... Please wait.

O konkursie

PRIMUS INTER PARES to najważniejsze wydarzenie środowiska akademickiego w kraju. Konkurs wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych studentów w całej Polsce, którzy poza wysoką średnią (min. 4,53) poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej uczelni lub poza nią. Są to m.in. referaty, publikacje, odczyty, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach studenckich, udział w wymianach zagranicznych. Przyszłoroczna edycja Konkursu jest już czterdziestą drugą w historii. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych na terytorium RP. Organizatorem Konkursu w środowiskach akademickich jest Zrzeszenie Studentów Polskich.

Konkurs przebiega w trzech etapach: uczelnianym, regionalnym i ogólnopolskim
W pierwszym etapie spośród przesłanych zgłoszeń zostanie wytypowanych trzech najlepszych kandydatów z każdej uczelni wyższej. Spośród nich jury wybierze jednego, najlepszego kandydata w danym regionie, który przejdzie do etapu ogólnopolskiego. W kolejnej części konkursu komisja PIP wyłoni laureata Primus Inter Pares i zwycięzców w poszczególnych kategoriach w Primus Inter Pares Ekspert.

W tegorocznej edycji eksperci wyłaniani są w następujących kategoriach:

  • Medycyna
  • Sport
  • Prawo i Administracja
  • Inżynier
  • Ekonomia
  • Artysta
  • Humanista