Loading... Please wait.

O konkursie

PRIMUS INTER PARES to najważniejsze wydarzenie środowiska akademickiego w kraju. Konkurs wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych studentów w całej Polsce, którzy poza wysoką średnią ocen poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej uczelni lub poza nią. Są to m.in. referaty, publikacje, odczyty, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach studenckich, udział w wymianach zagranicznych.
W Konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych na terytorium RP. Organizatorem Konkursu w środowiskach akademickich jest Zrzeszenie Studentów Polskich. Konkurs przebiega w trzech etapach: uczelnianym, regionalnym i ogólnopolskim. Już wkrótce więcej szczegółów i informacji.