Loading... Please wait.

O nas

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w Polsce działającą na prawach stowarzyszenia, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Została utworzona w 1950 roku. Swoich członków skupia w uczelniach największych ośrodków akademickich w Polsce. Jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Głównym celem organizacji jest wsparcie i pomoc dla środowiska akademickiego, które obejmuje m.in.:
• inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym
• współudział w rozwiązywaniu problemów środowiska akademickiego i młodzieżowego
• współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie profilowania, kształcenia i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół wyższych
• prowadzenie wśród uczniów szkół średnich preorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich
• kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej
• wspieranie oraz inicjowanie działań na rzecz środowiska studenckiego

Działalność ZSP obejmuje wiele sfer: reprezentacja środowiska akademickiego, obrona jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport, turystykę i prowadzenie klubów studenckich.
Poprzez zrzeszanie się, pragniemy wspólnie bronić interesów i praw całego środowiska akademickiego – nieograniczonego dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, pomocy materialnej dla studentów oraz powszechnej opieki zdrowotnej. Chcemy kształtować aktywne postawy oraz stwarzać możliwości twórczego rozwoju i samorealizacji studentów.

Dołącz do nas! http://zsp.pl/